„Praca domowa zadawana poprzez NUADU jest bardzo dobrym uzupełnieniem oferty edukacyjnej zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela. Proponowane ćwiczenia z przyrody są zgodne z podstawą programową. Zadania kwalifikowane jako „Trudne” wymagają od ucznia poszukania informacji w dodatkowych źródłach, co wpływa na rozwój kompetencji ucznia i jego zainteresowań.”