„System przyjął się bardzo dobrze w naszej szkole, nauczyciele chwalą sobie taką formę pracy. Zakres materiału pokrywa się z programem nauczania. Forma wykonywania prac domowych jest bardziej przystępna i nowoczesna dla uczniów i chętniej podejmują się jej wykonania.”